الکتروگیربکس شافت مستقیم

الکتروگیربکس 11  کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 11 کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

35,300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 30 کیلو وات 101 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 30 کیلو وات 101 دور پایه دار ایلماز

85,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 7.5  کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 7.5 کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

21,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 4  کیلو وات 103 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 4 کیلو وات 103 دور پایه دار ایلماز

13,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 22 کیلو وات 109 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 22 کیلو وات 109 دور پایه دار ایلماز

62,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 37 کیلو وات 114 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 37 کیلو وات 114 دور پایه دار ایلماز

94,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 15 کیلو وات 101 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 15 کیلو وات 101 دور پایه دار ایلماز

46,200,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1.1 کیلو وات 63 دور  پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 1.1 کیلو وات 63 دور پایه دار ایلماز

9,900,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 104 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 104 دور پایه دار ایلماز

11,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 90 دور  پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 90 دور پایه دار ایلماز

11,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 5.5  کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 5.5 کیلو وات 108 دور پایه دار ایلماز

19,200,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 3  کیلو وات 102 دور پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 3 کیلو وات 102 دور پایه دار ایلماز

12,200,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1.5 کیلو وات 63 دور  پایه دار ایلماز

الکتروگیربکس 1.5 کیلو وات 63 دور پایه دار ایلماز

10,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس مهندسی آلارد صنعت سپنتا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-فاطمی - تقاطع ولیعصر - کوچه غزالی - پلاک شش - واحد هشت- کدپستي 1415894799

موبایل : 09122196989

تلفن : 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018

فکس : 021-88893400

وب سایت : www.asse.ir


جستجو

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09122196989

تلفن : 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018

فکس : 021-88893400

تلفکس : -

وب سایت : www.asse.ir