الکتروگیربکس شافت مستقیم

الکتروگیربکس 4  کیلو وات 103 دور پایه دار

الکتروگیربکس 4 کیلو وات 103 دور پایه دار

قیمت : 9,350,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 3  کیلو وات 102 دور پایه دار

الکتروگیربکس 3 کیلو وات 102 دور پایه دار

قیمت : 8,470,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1.5 کیلو وات 63 دور  پایه دار

الکتروگیربکس 1.5 کیلو وات 63 دور پایه دار

قیمت : 6,930,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 37 کیلو وات 114 دور پایه دار

الکتروگیربکس 37 کیلو وات 114 دور پایه دار

قیمت : 65,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1.1 کیلو وات 63 دور  پایه دار

الکتروگیربکس 1.1 کیلو وات 63 دور پایه دار

قیمت : 6,600,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 30 کیلو وات 101 دور پایه دار

الکتروگیربکس 30 کیلو وات 101 دور پایه دار

قیمت : 43,020,000 - 47,800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 22 کیلو وات 109 دور پایه دار

الکتروگیربکس 22 کیلو وات 109 دور پایه دار

قیمت : 31,500,000 - 35,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 15 کیلو وات 101 دور پایه دار

الکتروگیربکس 15 کیلو وات 101 دور پایه دار

قیمت : 23,310,000 - 25,900,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 18.5 کیلو وات 109 دور پایه دار

الکتروگیربکس 18.5 کیلو وات 109 دور پایه دار

قیمت : 29,880,000 - 33,200,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 11  کیلو وات 108 دور پایه دار

الکتروگیربکس 11 کیلو وات 108 دور پایه دار

قیمت : 17,820,000 - 19,800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 7.5  کیلو وات 108 دور پایه دار

الکتروگیربکس 7.5 کیلو وات 108 دور پایه دار

قیمت : 10,485,000 - 11,650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 5.5  کیلو وات 108 دور پایه دار

الکتروگیربکس 5.5 کیلو وات 108 دور پایه دار

قیمت : 9,675,000 - 10,750,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 0.37 کیلو وات 105 دور پایه دار

الکتروگیربکس 0.37 کیلو وات 105 دور پایه دار

قیمت : 2,898,000 - 3,220,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 0.75 کیلو وات 86 دور  پایه دار

الکتروگیربکس 0.75 کیلو وات 86 دور پایه دار

قیمت : 3,330,000 - 3,700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 90 دور  پایه دار

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 90 دور پایه دار

قیمت : 5,445,000 - 6,050,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 104 دور پایه دار

الکتروگیربکس 2.2 کیلو وات 104 دور پایه دار

قیمت : 5,445,000 - 6,050,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس مهندسی آلارد صنعت سپنتا

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-خیابان شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - پلاک 1117 - واحد 4- کدپستي 1948914317

موبایل : 09122196989

تلفن : 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018

فکس : 021-89785388

وب سایت : www.asse.ir


جستجو

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09122196989

تلفن : 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018

فکس : 021-89785388

تلفکس : -

وب سایت : www.asse.ir